Tuotanto

Tilalle rakennettiin vuosina 2007- 2008 uusi emolehmäpihatto, jossa on sekä vinokuivikepohja-että makuuparsiosasto. Kaikki eläimet pääsevät jaloittelemaan ulkotarhoihin myös sisäruokintakaudellaTuotannossa keskitytään karjanjalostukseen ja mahdollisimman hyvän nurmen tuottamiseen eläimille. Laiduntaminen on tärkeä osa tuotantoa ja toukokuun lopulla lähes kaikki eläimet pääsevät laitumelle.Keväällä syntyneet vasikat vieroitetaan emoista syyskuun lopulla.Talviruokinta perustuu hyvälaatuiseen säilörehuun ja heinään