Jalostustavoitteet

Jalostuksessa tavoitteena on hakea parhaita mahdollisia eläinyhdistelmiä ja tuottaa Suomen parhaimmistoon kuuluvia eläimiä. Jalostuksessa pääpaino on emolinjan sonnien tuottamisessa sekä poikimahelppoudessa, lihakkuutta unohtamatta. Pulkkalan tilan tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia Simmental- eläimiä, joilla on hyvä luonne ja kestävä rakenne. Emoilla tulee olla rotutyypillisesti paljon maitoa, jotta vasikat kasvavat hyvin.


Uusien sonnien valinnassa kiinnitämme huomiota sonnien rakenteeseen, luonteeseen, poikimahelppouteen ja emo-ominaisuuksiin. Kaikki käytössä olevat  siitossonnit ovat nupoja.

.