Pulkkalan tila

Pulkkalan tilalla on vahva historia karjanjalosuksessa, sillä tilalla jalostettiin korkeatasoista lypsykarjaa vuosikymmenten ajan ennen siirtymistä Simmental-karjaan.. Simmental-karjaa on Pulkkalassa ollut vuodesta 2005 alkaen. Ensimmäiset tiineet lehmät ja hiehot tulivat Ruotsista syksyllä 2005. Lähes kaikki tilan eläimet on ruotsalaista alkuperääTilamme kuuluu Faban emolehmätarkkailuun ja Nasevaan. Eläinkaupassa noudatamme tarkasti jalostuskarjalle annettuja terveysvaatimuksia 
.

Tilanne tänään
 

Nykyisin tilalla on noin 60 emolehmää. Syksyisin tilan sonnivasikat myydään Atrian  siitossonnikavattamoon, josta parhaat yksilöt myydään keväisin siitossonneiksi ympäri suomea. Lehmiä ja hiehoja myydään tilalta suoraan